Regulamin klubu
  1. Klub Sauna Galla jest lokalem prywatnym, wejście do klubu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
  2. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wejścia na teren lokalu bez podania przyczyny.
  3. Zabrania się wnoszenia własnych napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
  4. Opłata za wstęp jest pobierana przy wejściu. Plecaki, torby, okrycie wierzchnie itp. należy pozostawić w szafce w szatni. Za rzeczy pozostawione w szafkach klub nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki obsługa ma prawo pobrać opłatę w wysokości 50 zł za jego utratę. 
  5. Należy zachować szczególną ostrożność w saunach, schodach na klatce schodowej łączących poziomy klubu, używając poręczy i uchwytów.
  6. Do klubu mają wstęp jedynie osoby pełnoletnie.
  7. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz rejestracji obrazu i dźwięku.
  8. Wszystkie karty lojalnościowe są ważne 4 miesiące od dnia wydania.